Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Plasament Găvojdia

Date de contact:
Găvojdia Str. Principală Nr.310
Tel. 0256-335817
Fax. 0256-335817
Email: cp6gav@yahoo.com
Șef centru: Mariana Ilie

 Principalele atribuții:

 • Asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
 • Asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire si supraveghere permanentă a beneficiarilor;
 • Asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale;
 • Asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură și asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;
 • Asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;
 • Asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; asigură copiilor oportunităţi multiple de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor;
 • Asigură intervenţie de specialitate și contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;
 • Asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie, socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz;
 • Dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a copilului; nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire, inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante sau apropiate fata de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi;
 • Oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei;
 • Asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată contacta şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie;
 • Asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau integrarea familiala şi/sau socio-profesională;
 • În luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe rezidenti, centrul solicită şi ia în considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil;
 • Încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate; asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate;
 • Asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial;
 • Asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul ;
 • Promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;
 • Asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc complexul fără permisiune;
 • Informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la incidentele deosebite survenite în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului;
 • Asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului familial ; asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul corespunzător numărului şi nevoilor copiilor;
 • Asigură măsuri de siguranţa şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial vătămător;
 • Colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, cât şi în exteriorul său;

Beneficiari:

 • copiii aflaţi în dificultate cu vârsta cuprinsă între 4 şi 18 ani, separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu sau pentru care sa dispus plasamentul în regim de urgenţă;
 • tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi nu au terminat o formă de şcolarizare, sunt studenţi sau în curs de integrare socio-profesională şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială;