Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Plasament Lugoj

Date de contact:     
Localitatea  Lugoj, Str. Bocșei, Nr.32
Tel. 0256 351403
Fax. 0256 351403
Email: css.lugoj@yahoo.com
Șef  centru: Văcariu Andrei (delegare de atribuții)

 Principalele atribuții: În cadrul Centrului de Plasament Lugoj se asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, repartizaţi pe bază de Hotărâre emisă de către Comisia de protecţie a drepturilor copilului sau în bază unei Sentinţe Judecătoreşti emise de Tribunalul Timiş, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale.
            Pe perioada rezidenței, Centrul de Plasament Lugoj, asigură copiilor protecție și asistență în realizarea deplină și în exercitarea efectivă a drepturilor lor.

 • Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
 • Deschiderea către comunitate;
 • Asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate; egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 • Asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 • Respectarea demnităţii copilului;
 • Ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;
 • Menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;
 • Menţinerea împreună a fraţilor;
 • Promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;
 • Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 • Asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;
 • Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
 • Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 • Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale.   

Beneficiari:

 • Copii/ tineri fără dizabilități, cu vârste cuprinse între 3 și 18 /20 ani.