Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj

Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj

 • Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidenţial pentru Copilul cu Dizabilităţi
 • Serviciul de Recuperare

Date de contact:
Lugoj, str. Făgetului nr. 158
Tel.    0256337409
Fax.   0256337409
Email: crrnch.lugoj@yahoo.com
Şef centru: Ioan Vlasici

Principalele atribuţii:

Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidențial pentru Copilul cu  Dizabilități  îndeplinește următoarele atribuţii principale:

 • Asigură protecţia, îngrijirea și recuperarea copiilor cu dizabilități beneficiari ai Serviciului de Îngrijire de Tip Rezidențial pentru Copilul cu  Dizabilități. Comisia pentru Protecţia Copilului emite hotărâri prin care copiii cu dizabilități devin beneficiari ai Serviciului de Îngrijire de Tip Rezidențial pentru Copilul cu  Dizabilități;
 • Colaborează, consiliază și sprijină familia naturală cu scopul reintegrării copilului din instituţie în familia naturală;
 • Colaborează, consiliază și sprijină asistentul maternal ce are în grijă copil cu dizabilități;
 • Reevaluează situaţia copilului cu dizabilități în termenele prevăzute de lege;
 • Monitorizează evoluţia copiilor beneficiari ai serviciilor și elaborează programe care să asigure recuperarea într-u procent cât mai ridicat ai acestora;
 • Desfășoară activitate de sprijin și consiliere a familiei în scopul prevenţiei instituționalizării;
 • Asigură transpunerea în practică a strategiei judeţene în domeniul protecţiei sociale a copilului cu dizabilități;
 • Urmărește creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului angajat în cadrul serviciilor centrului;
 • Colaborează cu instituţiile și organizaţiile cu care sunt încheiate convenţii sau protocoale în acest sens de către Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecţia Copilului Timiș;
 • Urmărește atragerea de parteneri în scopul dezvoltării, diversificării și îmbunătățirii activităților proprii;
 • Prezintă anual sau la solicitarea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Timiș, rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;
 • Promovează imaginea instituţiei;
 • Îndeplinește orice alte atribuţii prevăzute în acte normative, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean sau dispoziţii ale Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Timiș.

 Serviciul de Recuperare îndeplinește  următoarele atribuții, în funcţie de specificul şi de nevoile fiecărei categorii de beneficiari:

 • Asigură un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor; programul educaţional se referă la educația non-formală și informal;
 • Asigură programe de abilitare şi reabilitare;
 • Asigură activităţi recreative şi de socializare;
 • Asigură părinţilor consiliere şi sprijin în ceea ce priveşte dezvoltarea psiho-motrică a copilului cu dizabilități, în ceea ce privește desfășurarea activităților acasă cu copilul propuse de specialiștii instituției, respectiv, privind diversele aspecte juridice, medicale, sociale;
 • Dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie;
 • Contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;
 • Contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecţie.

Beneficiari:

 • Copii cu polihandicap (cu afectiuni mentale asociate cu alte tipuri de deficienţe: somatică, motorie, vizuală, auditivă), cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani (cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu), lipsiţi temporar sau definitiv de îngrijire părintească şi copii cu dizabilităţi, din comunitate (familii naturale sau substitutive), care au nevoie de servicii de recuperare.
 • Copiii cu nevoi speciale, cu vârsta cuprinsă între 2-18 ani sunt integraţi în activităţi educaţional recuperatorii organizate pe grupe şi beneficiază de terapii specifice (individual) în funcţie de problemele/nevoile fiecărei persoane în parte, instituţiei revenindu-i rolul de ocrotire, învăţare, recuperare, terapie şi integrare socială într-o cât mai mare măsură.


Formulare:
-Formular cerere de acces la serviciile de recuperare    
-Formular cerere de retragere de  la serviciile de recuperare    

Formularele (mai sus menţionate) pot fi descărcate de la următoarea adresă:  
www.dgaspctm.ro -  Formulare Protecția Copilului