Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Compartimentul de Sănătate și Securitate în Muncă

Date de contact:
P-ţa. Regina Maria, nr. 3, 300004, Timişoara
Tel: 0256-490281, 0256-494030
Interior 173, 175
Email: cssm.dgaspctm@yahoo.com
Responsabil compartiment: Dan Petru Pătruț
 

Principalele atribuţii:
 
I.Securitate(A) și sănătate (B) în muncă – asigură cadrul organizatoric şi mijloacele necesare securităţii şi sănătaţii în muncă
Securitate:
 A.1. Asigură cadrul organizatoric si mijloacele necesare unei eficiente activităţi de protecţie a muncii.
 A.2. Asigură securitatea în muncă a lucrătorilor prin toate mijloacele legale avute la dispoziţie.
 A.3. Asigură reducerea şi chiar eliminarea factorilor de risc şi accidentare, prin elaborarea unor planuri de prevenire si protecţie eficiente.
 A.4. Asigură instruirea, informarea permanentă şi consultarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă.
 A.5. Asigură buna colaborare cu serviciile externe de securitate şi sănătate în muncă , precum şi cu Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Direcţia de Sănătate Publică.
Sănătate în muncă:
 B.1. Asigură cadrul organizatoric şi mijloacele necesare protecţiei sănătăţii in muncă.
 B.2. Asigură protecţia sănătăţii lucrătorilor.
 B.3. Asigură prevenirea bolilor profesionale.
 B.4. Asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
 B.5. Asigură o bună colaborare cu serviciile externe de medicina muncii.
 
 II.Situaţii de urgenţă(C)

 C.1. Asigură cadrul organizatoric şi mijloacele necesare prevenirii şi stingerii incendiilor si desfăşurării activităţii de protecţie civilă.
C.2. Asigură instruirea şi informarea lucrătorilor privind prevenirea situaţiilor de urgenţă şi modul de acţionare în cazul apariţiei acestora.
C.3. Asigură supravegherea menţinerii condiţiilor de securitate la incendiu a clădirilor şi eliminarea factorilor de risc.
C.4. Asigură o bună colaborare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş pentru corelarea activităţii proprii cu cea desfaşurată de inspectorat.
 
  III. Alte atribuţii

 - Acordă asistenţă de specialitate în domeniul de activitate al compartimentului;
- Exercită şi alte atribuţii stabilite de către directorul general, conform prevederilor legale, în domeniul de activitate al compartimentului.