Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Declarații de avere

2019

Conducerea DGASPC

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Salarizare

Serviciul Juridic și Contencios

Serviciul de Consiliere Psihologică - Compartiment Consiliere Părinți și Copii

Serviciul de Monitorizare și Intervenție în Urgență

Secretariatul Comisiei pt. Protecția Copilului

Serviciul Evidență Drepturi Persoane cu Handicap

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Administrarea Patrimoniului, Tehnic si Administrativ

Sefi centre

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Informatizare

Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul

Biroul Adopţii şi Postadopţii

Compartimentul de Sănătate şi Securitate în Muncă

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona I

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona II

Serviciul Evidenţă Drepturi Prestaţii Sociale Persoane cu Handicap

Serviciul Management de Caz Adulţi

Serviciul Contabilitate, Financiar - Buget

Serviciul Investiţii, Achiziţii şi Contractare Servicii Sociale

Serviciul Management și Monitorizare Servicii Sociale

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona III

2018

Conducerea DGASPC

Manager public

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Salarizare

Serviciul Juridic și Contencios

Serviciul de Consiliere Psihologică - Compartiment Consiliere Părinți și Copii

Secretariatul Comisiei pt. Protecția Copilului

Serviciul Evidență Drepturi Persoane cu Handicap

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Administrarea Patrimoniului, Tehnic si Administrativ

Sefi centre

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Informatizare

Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul

Biroul Adopţii şi Postadopţii

Compartimentul de Sănătate şi Securitate în Muncă

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona I

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona II

Serviciul Management de Caz Adulţi

Serviciul Contabilitate, Financiar - Buget

Serviciul Investiţii, Achiziţii şi Contractare Servicii Sociale

Serviciul Management și Monitorizare Servicii Sociale

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona III

2017

Conducerea DGASPC

Manager public

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Salarizare

Serviciul Juridic și Contencios

Compartimentul Audit Public Intern

Serviciul de Consiliere Psihologică - Compartiment Consiliere Părinți și Copii

Secretariatul Comisiei pt. Protecția Copilului

Serviciul Evidență Drepturi Persoane cu Handicap

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Administrarea Patrimoniului, Tehnic si Administrativ

Sefi centre

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Informatizare

Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul

Biroul Adopţii şi Postadopţii

Compartimentul de Sănătate şi Securitate în Muncă

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona I

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona II

Serviciul Management de Caz Adulţi

Serviciul Contabilitate, Financiar - Buget

Serviciul Investiţii, Achiziţii şi Contractare Servicii Sociale

Serviciul Management și Monitorizare Servicii Sociale

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona III

2016

Conducerea DGASPC

Manager public

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Salarizare

Serviciul Juridic și Contencios

Compartimentul Audit Public Intern

Compartimentul Corp Control

Serviciul de Consiliere Psihologică - Compartiment Consiliere Părinți și Copii

Secretariatul Comisiei pt. Protecția Copilului

Serviciul Evidență Drepturi Persoane cu Handicap

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Administrarea Patrimoniului, Tehnic si Administrativ

Sefi centre

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Informatizare

Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul

Biroul Adopţii şi Postadopţii

Compartimentul de Sănătate şi Securitate în Muncă

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona I

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona II

Serviciul Management de Caz Adulţi

Serviciul Contabilitate, Financiar - Buget

Serviciul Investiţii, Achiziţii şi Contractare Servicii Sociale

Serviciul Management și Monitorizare Servicii Sociale

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona III

2015

Conducerea DGASPC

Manager public

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Salarizare

Serviciul Juridic și Contencios

Compartimentul Audit Public Intern

Compartimentul Corp Control

Serviciul de Consiliere Psihologică - Compartiment Consiliere Părinți și Copii

Serviciul de Monitorizare și Intervenție în Urgență

Secretariatul Comisiei pt. Protecția Copilului

Serviciul Evidență Drepturi Persoane cu Handicap

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Administrarea Patrimoniului, Tehnic si Administrativ

Sefi centre

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Informatizare

Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul

Biroul Adopţii şi Postadopţii

Compartimentul de Sănătate şi Securitate în Muncă

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona I

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona II

Serviciul Management de Caz Adulţi

Serviciul Contabilitate, Financiar - Buget

Serviciul Investiţii, Achiziţii şi Contractare Servicii Sociale

Serviciul Management și Monitorizare Servicii Sociale

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona III

2014

Conducerea DGASPC

Manager public

Serviciul Strategii, Proiecte, Informatizare

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Salarizare

Serviciul Juridic și Contencios

Serviciul Relații Publice

Compartimentul Audit Public Intern

Compartimentul Corp Control

Serviciul de Evaluare și Monitorizare Asistenți Maternali Profesioniști

Serviciul Alternative de Tip Familial

Serviciul de Consiliere Psihologică - Compartiment Consiliere Părinți și Copii

Serviciul de Monitorizare și Intervenție în Urgență

Serviciul Rezidențial

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Handicap

Secretariatul Comisiei pt. Protecția Copilului

Serviciul Evidență Drepturi Persoane cu Handicap

Serviciul de Evaluare și Monitorizare Asistență Socială

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Buget-Financiar

Serviciul Contabilitate

Serviciul Administrarea Patrimoniului, Tehnic si Administrativ

Serviciul Investiții și Achiziții Publice

Sefi centre

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Informatizare

Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul

Biroul Adopţii şi Postadopţii

Compartimentul de Sănătate şi Securitate în Muncă

Serviciul Monitorizare, Servicii Sociale, Managementul Calităţii, Relaţia cu Primăriile şi ONG- uril

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona I

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona II

Serviciul Evidenţă Drepturi Prestaţii Sociale Persoane cu Handicap

Serviciul Management de Caz Adulţi

Compartiment de Incluziune Socială Adulţi

Serviciul Contabilitate, Financiar - Buget

Serviciul Investiţii, Achiziţii şi Contractare Servicii Sociale

Serviciul Management și Monitorizare Servicii Sociale

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona III

2013

Conducerea DGASPC

Manager public

Serviciul Strategii, Proiecte, Informatizare

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Salarizare

Serviciul Juridic și Contencios

Serviciul Relații Publice

Compartimentul Audit Public Intern

Compartimentul Corp Control

Serviciul de Evaluare și Monitorizare Asistenți Maternali Profesioniști

Serviciul Alternative de Tip Familial

Serviciul de Consiliere Psihologică - Compartiment Consiliere Părinți și Copii

Serviciul de Monitorizare și Intervenție în Urgență

Serviciul Rezidențial

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Handicap

Secretariatul Comisiei pt. Protecția Copilului

Serviciul Evidență Drepturi Persoane cu Handicap

Serviciul de Evaluare și Monitorizare Asistență Socială

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Buget-Financiar

Serviciul Contabilitate

Serviciul Administrarea Patrimoniului, Tehnic si Administrativ

Serviciul Investiții și Achiziții Publice

Sefi centre

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Informatizare

Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul

Biroul Adopţii şi Postadopţii

Compartimentul de Sănătate şi Securitate în Muncă

Serviciul Monitorizare, Servicii Sociale, Managementul Calităţii, Relaţia cu Primăriile şi ONG- uril

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona I

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona II

Serviciul Evidenţă Drepturi Prestaţii Sociale Persoane cu Handicap

Serviciul Management de Caz Adulţi

Compartiment de Incluziune Socială Adulţi

Serviciul Contabilitate, Financiar - Buget

Serviciul Investiţii, Achiziţii şi Contractare Servicii Sociale

Serviciul Management și Monitorizare Servicii Sociale

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona III

2012

Conducerea DGASPC

Manager public

Serviciul Strategii, Proiecte, Informatizare

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Salarizare

Serviciul Juridic și Contencios

Serviciul Relații Publice

Compartimentul Audit Public Intern

Compartimentul Corp Control

Serviciul de Evaluare și Monitorizare Asistenți Maternali Profesioniști

Serviciul Alternative de Tip Familial

Serviciul de Consiliere Psihologică - Compartiment Consiliere Părinți și Copii

Serviciul de Monitorizare și Intervenție în Urgență

Serviciul Rezidențial

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Handicap

Secretariatul Comisiei pt. Protecția Copilului

Serviciul Evidență Drepturi Persoane cu Handicap

Serviciul de Evaluare și Monitorizare Asistență Socială

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Buget-Financiar

Serviciul Contabilitate

Serviciul Administrarea Patrimoniului, Tehnic si Administrativ

Serviciul Investiții și Achiziții Publice

Sefi centre

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Informatizare

Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul

Biroul Adopţii şi Postadopţii

Compartimentul de Sănătate şi Securitate în Muncă

Serviciul Monitorizare, Servicii Sociale, Managementul Calităţii, Relaţia cu Primăriile şi ONG- uril

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona I

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona II

Serviciul Evidenţă Drepturi Prestaţii Sociale Persoane cu Handicap

Serviciul Management de Caz Adulţi

Compartiment de Incluziune Socială Adulţi

Serviciul Contabilitate, Financiar - Buget

Serviciul Investiţii, Achiziţii şi Contractare Servicii Sociale

Serviciul Management și Monitorizare Servicii Sociale

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona III

2011

Conducerea DGASPC

Manager public

Serviciul Strategii, Proiecte, Informatizare

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Salarizare

Serviciul Juridic și Contencios

Serviciul Relații Publice

Compartimentul Audit Public Intern

Compartimentul Corp Control

Serviciul de Evaluare și Monitorizare Asistenți Maternali Profesioniști

Serviciul Alternative de Tip Familial

Serviciul de Consiliere Psihologică - Compartiment Consiliere Părinți și Copii

Serviciul de Monitorizare și Intervenție în Urgență

Serviciul Rezidențial

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Handicap

Secretariatul Comisiei pt. Protecția Copilului

Serviciul Evidență Drepturi Persoane cu Handicap

Serviciul de Evaluare și Monitorizare Asistență Socială

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Buget-Financiar

Serviciul Contabilitate

Serviciul Administrarea Patrimoniului, Tehnic si Administrativ

Serviciul Investiții și Achiziții Publice

Sefi centre

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în Domeniul Asistenţei Sociale şi Informatizare

Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii cu Publicul

Biroul Adopţii şi Postadopţii

Compartimentul de Sănătate şi Securitate în Muncă

Serviciul Monitorizare, Servicii Sociale, Managementul Calităţii, Relaţia cu Primăriile şi ONG- uril

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona I

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona II

Serviciul Evidenţă Drepturi Prestaţii Sociale Persoane cu Handicap

Serviciul Management de Caz Adulţi

Compartiment de Incluziune Socială Adulţi

Serviciul Contabilitate, Financiar - Buget

Serviciul Investiţii, Achiziţii şi Contractare Servicii Sociale

Serviciul Management și Monitorizare Servicii Sociale

Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități

Serviciul Management de Caz pentru Copil zona III