Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Proiecte

 “Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Periam” – proiect finalizat
Scopul proiectului: Reabilitare, extindere şi dotarea unei clădiri vechi, pentru crearea unui centru modern pentru 50 persoane cu dizabilităţi psihice, în vederea reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia și oferirea de servicii de conform standardelor.
Sursa de finanțare: Program Operaţional Regional (P.O.R.) 2007-2013
Data începerii proiectului: 23.02.2012
Valoarea totală a proiectului: 3.931.850,85 lei

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

”Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.2 Lugoj”  - proiect finalizat
Scopul proiectului: Construirea şi dotarea unui centru rezidenţial pentru 48 de adulţi cu dizabilităţi neuropsihice la Lugoj jud. Timiş, care să contribuie la procesul de transformare a instituţiilor existente din unităţi pasive, de internare şi supraveghere medico-socială, în instituţii cu o politică activă de integrare socială a persoanelor cu handicap şi la restructurarea instituţiilor în care standardele minime de calitate nu pot fi implementate.
Sursa de finanțare: Banca Mondială
Valoarea totală a proiectului: 1.472.042 euro
Data începerii proiectului: 2010
Data finalizării proiectului:30.06.2014

 


   „Participarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din judeţul Timiş” - proiect finalizat
Scopul proiectului: Facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din judeţul Timiş.(romi, persoane cu dizabilităţi, tineri care părăsesc sistemul de protecţie), prin furnizarea unui program de servicii integrate, destinat educaţiei şi formării acestora, precum şi promovării oportunităţilor de ocupare.
Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major  de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Valoarea totală a proiectului: 2.240.344 lei
Data începerii proiectului: 01.03.2013
Data finalizării proiectului: 28.02.2015

 


   „Integrat, activ, independent. Promovarea integrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile” - proiect finalizat
Scopul proiectului: Facilitarea accesului la educație și integrarea/reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării și discriminării, prin implementarea de măsuri active care să asigure șanse egale în integrarea pe piața muncii, prin oportunități de ocupare, servicii de sprijin, acompaniere și conștientizarea actorilor pe piața muncii și a comunității cu privire la abilitățile, drepturile și benefiicle sociale ale participării persoanelor vulnerabile pe piața muncii.
Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major  de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Valoarea totală a proiectului: 2.237.508 lei
Data începerii proiectului: 01.03.2013
Data finalizării proiectului: 28.02.2015

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________