Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Proiecte

 Proiecte aflate în implementare:

  • ” Construirea a 2 case de tip familial și înființarea Centrului de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Găvojdia”

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timiș, prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, respectiv în urma dezinstituționalizării copiilor aflați în centrul de plasament care urmează a fi închis în Găvojdia și care va avea un impact social la nivel local, regional și național.

Sursa de finanțare: POR 2014-2020

Valoarea totală a proiectului: 5.565.141,89 lei

Perioada de implementare: 11 martie 2019 - 30 iunie 2021

  • ” Construirea a 2 case de tip familial și reamenajare și extindere Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Lugoj”

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timiș, prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, respectiv în urma dezinstituționalizării copiilor aflați în centrul de plasament care urmează a fi închis în Municipiul Lugoj și care va avea un impact social la nivel local, regional și național.

Sursa de finanțare: POR 2014-2020

Valoarea totală a proiectului: 9.208.668,19 lei

Perioada de implementare: 11 martie 2019 - 30 iunie 2021

  • ” Construirea de 3 locuințe protejate și reabilitare și extindere și dotare 1 Centru de zi Periam”

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timiș, prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, precum și promovarea unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități.

Sursa de finanțare: POR 2014-2020

Valoarea totală a proiectului: 5.834.858,01 lei

Perioada de implementare: 11 martie 2019 - 31 august 2021

  • ”Inființare Casă de Tip Familial și Centru de Zi de Recuperare pentru copii cu dizabilități Timișoara”

Obiectivul general al proiectului constă în cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale la nivelul județului Timiș prin dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii sociale necesare asigurării cadrului favorabil de sprijinire a grupurilor vulnerabile, respectiv în urma dezinstituționalizării copiilor aflați cu măsură de protecție în Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidențial din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Timișoara, serviciu care urmează a fi închis, și care va avea un impact social la nivel local,  regional și implicit național.

Sursa de finanțare: POR 2014-2020

Valoarea totală a proiectului: 4.597.943,77 lei

Perioada de implementare30 decembrie 2019 - 31 mai 2022

  • ” ACTIV și INTEGRAT în comunitate”

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea numărului de copii şi tineri plasaţi în instituţiile de la nivelul Judetului Timis, prin furnizarea serviciilor de prevenire a separării copilului de familie cât și prin tranziția de la centre clasice rezidențiale de protecția copilului, la servicii oferite în case de tip familial, în scopul unei mai bune integrării în comunitățile locale, cocomitent cu conștientizarea actorilor relevanți în domeniu și a comunității cu privire la participarea activă a viitorilor tineri la viața comunității, crescând astfel gradul de incluziune socială.

Sursa de finanțare: POCU

Valoarea totală a proiectului: 6.030.422,98 lei

Perioada de implementare:   iulie 2020 - mai 2022

  • "Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care" În cadrul proiectului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș are calitatea de partener alături de instituții și organizații, din patru țări europene: Universitatea de Vest din Timișoara (România - coordonatorul proiectului), Organizația “The Smile of the Child” (Grecia), Athens Lifelong Learning Institute (Grecia), University of Lusofona (Portugalia), University of Tirana (Albania), Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (România), SOS Satele Copiilor (România) și SOS Villages Albania (Albania). Obiectivul principal al proiectului "NOW WHAT?" este de a sprijini tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului în a-și valorifica cât mai bine potențialul. Proiectul va oferi sprijin tinerilor în vârstă de 16-19 ani care sunt fie în îngrijire în sistemul de protecție a copilului, fie au părăsit sistemul. Domeniile în care aceștia vor primi sprijin sunt diverse, și anume: locuire, formare, suport financiar, piața locurilor de muncă, legislație, incluziune socială.

Sursa de finanțare: programul European ERASMUS+.

Valoarea totală a proiectului: 16.000 de euro (suma alocată din proiect pentru partenerul DGASPC Timiș)

Perioada de implementare: martie 2018- februarie 2020.

  • Proiectul ”TEAM-UP – Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” cod SMIS 127169, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU ) /4/4.4/-Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali, a fost depus de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.   

Sursa de finanțare: POCU 2014-2020

Valoarea totală a proiectului: 114.244.392,75 lei.

Perioada de implementare: noiembrie 2018- decembrie 2023

  • Proiectul ”VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!” cod SMIS 128038,  finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) /4/4.4/ Crearea și dezvoltarea  rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice, a fost inițiat de către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi în parteneriat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și vizează organizarea şi funcţionarea de locuinţe protejate şi a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport şi cabinete de consiliere vocaţională pentru victimele violenţei domestice.

Sursa de finanțare: POCU 2014-2020

Valoarea totală a proiectului: 1.137.171,60 lei

Perioada de implementare: 5 martie 2019 - 4 martie 2023

 

Proiecte finalizate:

“Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Periam” – proiect finalizat
Scopul proiectului: Reabilitare, extindere şi dotarea unei clădiri vechi, pentru crearea unui centru modern pentru 50 persoane cu dizabilităţi psihice, în vederea reorganizării Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia și oferirea de servicii de conform standardelor.
Sursa de finanțare: Program Operaţional Regional (P.O.R.) 2007-2013
Data începerii proiectului: 23.02.2012
Valoarea totală a proiectului: 3.931.850,85 lei

”Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică nr.2 Lugoj”  - proiect finalizat

Scopul proiectului: Construirea şi dotarea unui centru rezidenţial pentru 48 de adulţi cu dizabilităţi neuropsihice la Lugoj jud. Timiş, care să contribuie la procesul de transformare a instituţiilor existente din unităţi pasive, de internare şi supraveghere medico-socială, în instituţii cu o politică activă de integrare socială a persoanelor cu handicap şi la restructurarea instituţiilor în care standardele minime de calitate nu pot fi implementate.
Sursa de finanțare: Banca Mondială
Valoarea totală a proiectului: 1.472.042 euro
Data începerii proiectului: 2010
Data finalizării proiectului:30.06.2014

 

   „Participarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din judeţul Timiş” - proiect finalizat
Scopul proiectului: Facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile din judeţul Timiş.(romi, persoane cu dizabilităţi, tineri care părăsesc sistemul de protecţie), prin furnizarea unui program de servicii integrate, destinat educaţiei şi formării acestora, precum şi promovării oportunităţilor de ocupare.
Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major  de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Valoarea totală a proiectului: 2.240.344 lei
Data începerii proiectului: 01.03.2013
Data finalizării proiectului: 28.02.2015

 

   „Integrat, activ, independent. Promovarea integrării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile” - proiect finalizat
Scopul proiectului: Facilitarea accesului la educație și integrarea/reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în scopul evitării excluziunii sociale, marginalizării și discriminării, prin implementarea de măsuri active care să asigure șanse egale în integrarea pe piața muncii, prin oportunități de ocupare, servicii de sprijin, acompaniere și conștientizarea actorilor pe piața muncii și a comunității cu privire la abilitățile, drepturile și benefiicle sociale ale participării persoanelor vulnerabile pe piața muncii.
Sursa de finanțare: POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniul major  de intervenţie 6.2 – Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.
Valoarea totală a proiectului: 2.237.508 lei
Data începerii proiectului: 01.03.2013
Data finalizării proiectului: 28.02.2015