Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Protecția Datelor (GDPR)

- Declarația de aderare a Directorului General al DGSPC Timiș la Politica de protecție a datelor cu caracter personal, înregistrată cu nr. 66186/25.07.2019;

- Nota de informare privind aplicarea Regulamentului UE nr. 679/2016 (GDPR) în cadrul DGASPC Timiș;

- Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video;

 - Politica de supraveghere privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video;

- Sesizări/ Plângeri referitoare la încălcarea Regulamentului UE nr. 679/2016:

- Legislație specifică privind protecția datelor cu caracter personal:

  • Legea 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  • Legea 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
  • Regulament  nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

https://www.dataprotection.ro