Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Date de contact:
Str. Franz Liszt, Nr. 3, Timişoara
Tel. 0256490925
Interior: 12 şi 13
Fax. 0256499983
Email: scephatm@yahoo.com
Coordonator serviciu: Dr. Lavinia Gligor

 Principalele atribuții:
1. În relaţia cu serviciul de evaluare complexă:

 • secretariatul înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă.

2. În relaţia cu comisia de evaluare:

 • asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare;
 • transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi datele de desfăşurare ale şedinţelor;
 • ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor comisiei de evaluare;
 • întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
 • redactează Certificatele de încadrare în grad de handicap, Programul individual de reabilitare şi integrare socială şi Deciziile de luare a unei măsuri de protecţie pentru persoanele adulte cu handicap;
 • gestionează registrul de procese-verbale;
 • gestionează registrul de contestaţii şi transmite la Comisia superioară contestaţiile împreună cu dosarele medico-psihosociale;
 • redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare sau solicitate în cadrul Secretariatului.

3. În relaţia cu beneficiarii:

 • transmite prin postă, cu confirmare de primire,  documentele elaborate de comisia de evaluare;
 • răspunde,  prin adrese, la cererile formulate în scris de beneficiari;
 • informează corect, persoanele solicitante, în legătură cu modalitatea de încadrare în grad de handicap;
 • secretariatul comisiei de evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.

Beneficiari:
Persoane adulte cu domiciliul în judeţul Timiş.