Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul

 Date de contact:
 P-ţa. Regina Maria, nr. 3, 300004, Timişoara             
Tel: 0256 490281, 0256 494090  int. 100,102,104,160
 Fax 0256 407066
 e-mail srp.dgaspctm@yahoo.com

 Purtător de cuvânt: Smaranda Marcu  0752 136 636

Serviciul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul gestionează imaginea publică a DGASPC Timiş şi asigură activitatea de informare şi comunicare a instituţiei.
Salariaţii Serviciului Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul sunt la dispoziţia publicului cu informaţii ce vizează activitatea şi serviciile oferite de către instituţie, asigurând:
• Informarea şi consilierea directă a cetăţenilor;
• Asigurarea  înregistrării documentelor, petiţiilor, cererilor;
• Documentarea cu privire la serviciile oferite de DGASPC Timiş şi schimbările legislative;
• Informarea cu privire la actele şi formularele necesare pentru obţinerea de facilităţi/servicii oferite de către instituţie;
• Îndrumarea cetăţenilor către alţi furnizori de servicii , dacă este cazul;
• Suport tuturor celor interesaţi pentru obţinerea de informaţii cu caracter public, legate de activitate instituţiei, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
•  Programarea cetăţenilor la audienţă;
• Soluţionarea şi urmărirea termenelor de răspuns la solicitările şi sesizările cetăţenilor.