Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul de Consiliere Psihologică - Compartiment Consiliere Părinți și Copii

Date de contact:
str. Piața Regina Maria, nr. 3, cod  300004, Timișoara
Tel. 0256/490281
Int:161
Fax. 0256/407066
Email: consiliere.dgaspctm@yahoo.com
Șef serviciu: Diana Maria Giurchi
 
Principalele atribuții:

Oferirea de servicii de specialitate (servicii psihologice) numai beneficiarilor sistemului de protecţie a copilului – beneficiari aflaţi în evidenţa serviciilor din cadrul DGASPC Timiş (conform legislației în vigoare psihologii din cadrul DGASPC Timiș nu mai oferă servicii psihologice către terți - alte instituții publice sau private din România).
• Evaluare psihologică a copiilor şi tinerilor aflaţi în sistemul de protecţie (plasament familial, plasament la asistent maternal pofesionist);
• Evaluare psihologică a copiilor, tinerilor cu măsură de protecţie într-un centru de tip rezidenţial din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş;
• Evaluare psihologică a beneficiarelor din serviciul maternal  din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş;
• Evaluare psihologică a adulţilor care solicită plasamentul copilului sau care doresc să devină asistenţi maternali profesionişti la solicitarea managerilor sau responsabililor de caz, precum și pentru reatestarea asistenți maternali profesioniști;
• Consultanţă/intervenţie/consiliere psihologică a copiilor, tinerilor și beneficiarelor (din serviciul maternal) cu măsură de protecţie într-un centru de tip rezidenţial din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, copiilor și tinerilor aflați în plasament la asistenți maternali profesioniști sau familii de plasament, precum și asistenților maternali profesioniști sau familiilor de plasament;
• Oferirea de recomandări psihologice responsabilului/managerului de caz (pentru copiii din sistemul de protecţie) privind modul de lucru cu copilul şi nevoile specifice ale acestuia;
• Oferirea de recomandări psihologice personalului educativ şi de îngrijire din centrele de plasament  privind modul de lucru cu copilul şi nevoile specifice ale acestuia;
• Organizarea de  grupuri de sprijin sau grupuri de consiliere cu copiii şi tinerii din sistemul rezidenţial.

Beneficiari:
• copii, tineri și mame cu măsură de protecție din centrele rezidențiale ale DGASPC Timiș și copii și tineri aflați în plasament la asistenși maternali profesioniști sau alte familii de plasament
• asistenți maternali profesioniști
• familii de plasament