Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul de Prevenție și Intervenție în Urgență

Date de contact:
str. Piaţa Regina Maria  nr. 3, 300004, Timişoara
Tel. 0256/490281, 0256/494030
Fax. 0256/407066
Interior: 178, 183
 Email: monitorizare.dgaspctm@yahoo.com
 Șef serviciu: Rodica Popescu
 
Principalele atribuții:

 • Coordonează activitatea de prevenire a părăsirii copilului în maternităţi şi alte unităţi sanitare care au în structură secţii de pediatrie de pe raza judeţului Timiş;
 • Stabileşte relaţii de colaborare cu asistenţii sociali sau personalul specializat cu  probleme de asistenţă socială la nivelul unităţilor sanitare (maternităţi alte secţii nou-născuţi şi  pediatrie) care au fost desemnat de şeful ierarhic superior să îndeplinească atribuţiile privind soluţionarea cazurilor de părăsire şi a celor cu risc de părăsire;
 • Supervizează şi centralizează activitatea de prevenire a abandonului în maternităţi şi alte unităţi sanitare de pe raza judeţului, desfăşurată de specialiştii organismelor private autorizate care au ca domeniu de activitate protecţia copilului.
 • Consiliază mamele/părinţii în vederea integrării/menţinerii/reintegrării copilului în familie;
 • Informează gravidele şi mamele copiilor nou-născuţi cu risc de abandon cu privire la resursele existente  la nivelul comunităţii;
 • Instrumentează cazurile copiilor părăsiţi în maternităţi sau alte unităţi sanitare în judeţul Timiş, în vederea menţinerii copilului în familia naturală sau propunerea unei măsuri de protecţie specială;
 • Preia, înregistrează, verifică şi repartizează fiecare solicitare primită, pe orice cale, asigurând intrarea în sistem, repartizarea cazului – dacă este de competenţa sistemului – sau referirea lui către alte sisteme conexe (sănătate, juridic, protecţie persoane adulte etc.);
 • Realizează analiza iniţială a sesizării, stabilirea credibilităţii şi evaluarea gradului de urgenţă, stabilirea timpului de răspuns;
 • Asigură intervenţia în regim de urgenţă prin deplasarea în teren, în situaţii ce pun în pericol iminent viaţa copilului;
 • Realizaeză evaluarea inițială la cazurile la care se impune deplasarea în regim de urgență;
 • Cunoaște informaţiii cu privire la sistemul de protecţie a copilului şi la serviciile din sistemele conexe, în funcţie de nevoile constatate pentru fiecare caz în parte;
 • Realizează preluarea copiilor aflați în situație de risc iminet și îi plasează într-un mediu securizant;
 • Întocmirea rapoartelor şi a dispoziţiilor privind plasamentul în regim de urgență;
 • La solicitările de intrare în sistemul de protecţie, preiau cazurile, verifică documentele şi caută locuri în sistemul de protecţie a copilului în funcție de nevoile identificate în cadrul evaluării inițiale; 
 • Preia copiii aflaţi în situaţie de risc iminent din teren, după ce sesizarea a fost verificată de către echipa fixă a serviciului, cu ajutorul colaboratorilor din teritoriu (primărie, poliţie etc.);
 • Realizează deplasări pentru cazurile aflate atât în monitorizare risc (cazuri care necesită implicarea atât a echipei mobile cât şi a autorităţilor locale, deplasări bilunare) cât şi coordonează/urmărește monitorizarea cu plan servicii de către S.P.A.S. a situațiilor de copii la risc în vederea depășirii situațiilor de vulnerabilitate a familiei;
 • Participă la audierile minorilor care nu au reprezentant legal, la solicitarea IPJ Timiş, Tribunalului Timiş precum şi la preluarea minorilor neînsoţiţi de la punctele de frontieră.


Beneficiari:

 •  orice copil abuzat şi/sau neglijat, a cărui situaţie este semnalată DGASPC Timiş de către persoane sau alte instituţii şi de familia sa, precum şi copii părăsiţi şi/ sau aflaţi în risc de părăsire a căror situaţie este semnalată de unităţile sanitare din judeţul Timiş.