Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Management de Caz Adulți

 Date de contact:
  P-ţa Regina Maria nr.3, 300004, Timişoara
  Tel. 0256/490281    
  Fax. 0256/407066
  Interior: 133
  Email: smca.dgaspc@yahoo.com
  Şef serviciu: Marcela Stanciu

Principalele atribuții:

• Evaluează  situaţia socio-economică a persoanei adulte cu handicap în vederea întocmirii planului individual de servicii şi asistarea în centrele rezidenţiale pentru adulţi din structura DGASPC Timiş;
• Întocmeşte planul  individual de servicii pentru persoana adultă cu handicap, stabilind obiective pe termen scurt, mediu şi lung precizând modalităţile de intervenţie şi sprijin pentru adulţii cu handicap, furnizarea de informaţii şi orientarea persoanei adulte către servicii comunitare adecvate situaţiei acesteia, identificarea situaţiilor de risc care pot să apară.
• Transmite SECPAH planul individual de servicii al persoanei cu handicap în vederea avizării acestuia, precum şi propunerea privind luarea unei măsuri de protecţie socială pentru aceasta;
• Monitorizează, evaluează/reevaluează îndeplinirea obiectivelor din planul individual de servicii pentru persoanele adulte cu handicap;
• Monitorizează, evaluează modul prin care sunt realizate activităţile şi serviciile din planul individual de reabilitare şi integrare socială pentru persoanele adulte cu handicap;
• Verifică realizarea Planului Individual de Intervenţie la nivelul centrelor rezidenţiale din structura DGASPC Timiş;
• Realizează activităţi de informare cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanei adulte cu handicap;
• Verifică asistarea socială a beneficiarilor din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap din structura DGASPC Timiş;
• Colaborează cu SECPAH şi CEPH Timiş în ceea ce priveşte propunerile de stabilire a măsurilor de asistenţă şi protecţie socială a persoanelor adulte cu handicap;
• Propune Comisiei de Evaluare a Persoanelor  cu Handicap Timiş măsuri de protecţie a persoanelor cu handicap în vederea admiterii lor în centrele rezidenţiale din structura DGASPC Timiş;
• Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea DGASPC Timiş specifice domeniului de activitate.

Beneficiari:
                Persoane adulte cu domiciliul în judeţul Timiş.