Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Management de Caz pentru Copii zona I

Date de contact:
str. Piața Regina Maria, nr. 3, cod  300004, Timișoara
Tel: 0256/490281, 0256/494030
Int: 111,123,164,163,194
Fax: 0256/407066
Email: rezi.dgaspctm@yahoo.com
Șef serviciu: Mirela Vănuț

Principalele atribuții:

 • Coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului în Timișoara și localitățile aferente zonei  I;
 • Preluarea beneficiarilor, în baza evaluării iniţiale, şi elaborarea documentaţiei  necesară pentru desemnarea managerului de caz pentru copiii din sistemul de protecţie specială;
 • Efectuarea evaluarii detaliate  a nevoilor beneficiarilor și alcătuirea echipei multidisciplinare;
 • Planificarea intervențiilor și  serviciilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil concretizate în planul individualizat de protecţie (PIP);
 • Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil, asigurarea colaborării si implicarea activă a acestora;
 • Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor înregistrate, a deciziior şi intervenţiilor specializate, atât pentru copiii din sistemul de protecţie specială, cât şi pentru familiile care au primit în plasament copii;
 • Reevaluarea periodică şi ori de câte ori este cazul a împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propunerea după caz pentru  menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • Evaluarea capacităţii solicitanţilor de a oferi îngrijire potrivită copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi;
 • Recrutarea, evaluarea, pregatirea şi atestarea persoanelor care solicită să devină asistent maternal profesionist;
 • Monitorizarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti;
 • Reînnoirea atestatului de asistent maternal profesionist;
 • Organizarea şi susţinerea cursurilor de formare a asistenţilor maternali profesionişti;
 • Identificarea nevoilor asistenţilor maternali profesionişti de privind perfectionarea continuă;
 • Organizarea procesului de potrivire a copilului cu familia asistentului maternal profesionist, familia extinsă sau substitutivă;
 • Centralizarea  si raportarea  situatiilor statistice  lunare si trimestriale ce cuprind  date despre beneficiarii Serviciului Management de Caz ;
 • Colaborarea cu  alte instituţii publice si/ sau private în vederea respectării interesului superior al copilului;
 • Planificarea activitatii serviciului şi elaborarea planului anual de management;
 • Implementarea etapelor sistemului managerial de control intern;

Beneficiari:

 • Copiii aflaţi în dificultate, separați temporar sau definitiv de parinții lor, copiii cu dizabilităţi, copiii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază,  în condiţiile legii, de protecţie specială, familiile lor.
 •  Familia extinsă/familia substitutivă.