Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Management de Caz pentru Copii zona III

Date de contact:
 Lugoj, Calea Timişorii nr. 27 - 32
Tel. 0256336788
Fax. 0256336788
Email: zonatrei.dgaspctm@yahoo.com
Șef serviciu -  delegare de atribuții: Roxana Ușvat

 Principalele atribuții:

 • Coordonarea  activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului în localitățile incluse în zona III;
 • Preluarea în baza evaluării iniţiale a beneficiarilor şi elaborarea documentaţiei  necesară pentru desemnarea managerului de caz pentru copiii din sistemul de protecţie specială;
 • Efectuarea evaluarii detaliate  a nevoilor beneficiarilor și alcătuirea echipei multidisciplinare;
 • Planificarea intervențiilor și  serviciilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil concretizate în planul individualizat de protecţie (PIP);
 • Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi alte persoane importante pentru copil;
 • Monitorizarea şi reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, a  deciziior şi intervenţiilor specializate, atât pentru copiii din sistemul de protecţie specială, cât şi pentru familiile care au primit în plasament copii;
 • Reevaluarea periodică şi ori de câte ori este cazul a împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propunerea după caz pentru  menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • Evaluarea capacităţii solicitanţilor de a oferi îngrijire potrivită copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi;
 • Recrutarea, selecția, pregatirea şi evaluarea în vederea atestării persoanelor care solicită să devină asistent maternal profesionist;
 • Monitorizarea activităţii asistenţilor maternali profesionişti;
 • Pregătirea documentației în vederea reînnoirii atestatului de asistent maternal profesionist de către Comisia pentru Protecția Copilului;
 • Organizarea şi susţinerea cursurilor de formare a asistenţilor maternali profesionişti;
 • Identificarea nevoilor asistentilor maternali profesionisti privind perfectionarea continuă;
 • Organizarea procesului de potrivire a copilului cu familia asistentului maternal profesionist, familia extinsă sau substitutivă;
 • Centralizarea si raportarea situațiilor ce cuprind date despre beneficiarii Serviciului Management de Caz pentru Copil Zona III;
 • Colaborarea cu  alte instituţii publice si/ sau private în vederea respectării interesului superior al copilului;
 • Planificarea activitatii serviciului şi elaborarea planului anual de management;
 • Implementarea etapelor sistemului managerial de control intern.

Beneficiari:

 • Copiii aflaţi în dificultate, separați temporar sau definitiv de parinții lor, copiii cu dizabilităţi, copiii abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază,  în condiţiile legii, de protecţie specială, familiile lor.
 • Familia extinsă/ familia substitutivă.